قسمت دوم: انرژی آفرودیت در همه وجود داره ولی‌ به علت تفاوت در سرشت، میزان این ان…

قسمت دوم: انرژی آفرودیت در همه وجود داره ولی‌ به علت تفاوت در سرشت، میزان این ان…


قسمت دوم:
انرژی آفرودیت در همه وجود داره ولی‌ به علت تفاوت در سرشت، میزان این انرژی در انسانها متفاوته. مهمه که بدونیم شدت و یا ضعف این انرژی تنها نشان دهنده‌ تفاوت بین آدمهاست و این تفاوت دلیلی‌ بر خوبی‌ یا بدی و زیبایی‌ یا زشتی، دلپذیر بودن یا نبودن و توانمند بودن یا نبودن در عرصه‌های دیگر نیست و نباید عاملی برای برتری جویی‌ و یا تحقیر شدن و تحقیر کردن بشه. در جوامعی مثل ایران و حتي آمريكا که انرژی این ایزدبانوی زیبا با ترفندهای مختلف سرکوب می‌شه، قسمتهای ناخوداگاه و یا سایه این ایزدبانو خودشون رو کم کم نمایان میکنند. اعتیاد به جراحی پلاستیک برای “زیبا” به نظر رسیدن، تنوع طلبی در رابطهٔ جنسی‌ به حدی که به بدن و روح آسیب بزنه، میل به توجه و عشق گرفتن از دیگران به صورت بی‌ رویه، نگاه ابزاري به زن، آرایش‌های بسیار غلیظ، و وقتی‌ که فرد خودش رو فقط با بدنش تعریف می‌کنه و به جنبه‌های ذهنی‌، روحی‌ و روانی دیگرش نمیپردازه، می‌تونن نمادهای قسمت ناخودآگاه آفرودیت باشند

Part II:
Even though, this energy exists in every one of us, its intensity differs from one person to another, due to our diverse natures. It’s important to keep this in mind and do not judge ourselves and others based on the share of this taboo energy.
In societies, like Iran and even the US, where Aphrodite’s energy is suppressed by the governing rules, its shadow, and unconscious side gradually rears its ugly head. Continuously seeking cosmetic surgeries for obtaining more “beauty”, over-indulgence in sexual activities to the point of hurting one’s wellbeing, begging for attention and love, looking at women as sex objects and wearing heavy makeups are the manifestations of Aphrodite’s shadow side. When a person is only identified with their body, neglecting the other aspects of a human being, one is under the spell of Aphrodite.Source

By | 2017-09-24T04:47:06+00:00 September 24th, 2017|Categories: Images|0 Comments

Leave A Comment